سلام دوستان شمالی من !!!

از شما درخواستی دارم !

تعدادی سریال خوب روسی (ترجیحاً با زیر نویس) به من معرفی کنید .

با تشکر .

Hi my Northern Friends ...

i want you to id me some good Russian / Soviet TV Series .

i have no Experince with Series.

Thank You .