Rusça'da isimler 3 cinse ayrılıyor. Eril, dişil ve nötr. Genellikle isimlerin sonlarına bakarak hangi cinsten olduğunu anlarız. İstisnaları olmakla beraber bazı temel kurallar:

МУЖСКОЙ РОД - Eril cins:

Sözcük Sonu
дом (ev) bir ünsüz ile
чай (çay) -й ile

ЖЕНСКИЙ РОД - Dişil cins:

Sözcük Sonu
картина (resim) -a ile
семья (aile) -я ile

СРЕДНИЙ РОД - Nötr cins:
Sözcük Sonu
письмo (mektup) -o ile
платьe (elbise) -e ileTürkçe'deki -ler, lar eklerine karşılık Rusça'da daha çok sayıda çoğul eki bulunmaktadır:


Sözcük sonu---------------------Çoğul eki---------Örnek
sert ünsüzle biten eriller;~~~~~~~ы~~~~~~~~~~стол - столы (masalar)
-a ile biten dişiller

-ь, -й, -я ile biten tüm isimler~~~~~~~~~~~~~двeрь - двери (kapılar)

-k, -г, -x, -ч, -щ, -ж, -ш,~~~~~~~~~~~~~~~нога - ноги (bacaklar)
ile biten eril ve dişiller

-o ile biten nötr isimler ~~~~~~~~-a~~~~~~~~~окно - окнa (pencereler)

-e ile biten nötr isimler~~~~~~~~~~~~~~~~~мoре - моря (denizler)
İsimlerin cinslerini ve çoğul eklerini bilmeliyiz çünkü sıfat ve zamirleri nasıl kullanacağımız onlara bağlı. Mesela bir örnek:

Красивый (güzel):

Cins~~~~~~~~~~~~~~~~Sözcüğün değişimi
eril:~~~~~~~~~~~~~~~~красивый мяч(top)
dişil:~~~~~~~~~~~~~~~~красивая девушка(kız)
nötr:~~~~~~~~~~~~~~~~красивое море(deniz)
çoğul: (tüm cinsler için) ~~~~красивые мячи
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~красивые девушки
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~красивые моря


Source: MasterRussian.com - Noun Gender and Number
Translation: ruscakursu.blogcu.com