Mozhaysk - photos + some history, tourists sites, and holiday-making ideas.
A traveller's reference: Mozhaysk / Можайск

Mozhaysk Kremlin.jpg