Дієвідмінювання
1. Цей термін означає змінювання дієслівних форм теперішнього й простого майбутнього часу, а також наказового способу за особами. Розширене розуміння — повна дієслівна словозміна за способами, часами, особами. Протиставляється іменній словозміні за відмінками, родами і числами.
2. Дієвідмінюванням також називається клас дієслів, що мають однакову словозміну дієслівних форм за особами й числами. В українській мові три дієвідміни: І — з особовими закінченнями -у (-ю), -еш (-єш), -е (-є), -емо (-ємо), -ете (-єте), -уть (-ють): пишу, пишеш, пише, пишемо, пишете, пишуть; читаю, читаєш, читає, читаємо, читаєте, читають; ІІ — з закінченнями -у (-ю), -иш (їш), -ить (їть), -имо (-їмо), -ите (-їте), -ать (-ять): біжу, біжиш, біжить, біжимо, біжите, біжать; крою, кроїш, кроїть, кроїмо, кроїте, кроять. Архаїчну словозміну, яку ще називають ІІІ дієвідміною, мають дієслова бути, дати, їсти та слова з другою частиною -вісти. Дієслово бути в теперішньому часі в усіх особах має атематичну форму (я є, ти є, він є). В художній літературі із стилістичною метою використовують архаїчні форми єсть, єси, єсте, суть: Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була (П. Тичина). Інші дієслова цього типу змінюються так:
Однина
дам, їм, відповім
даси, їси, відповіси
дасть, їсть, відповість


Множина
дамо, їмо, відповімо
дасте, їсте, відповісте
дадуть, їдять, відповідять

Третю особу множини дієслова відповісти майже не використовують. Замість неї вживають описову конструкцію дадуть відповідь.
(Сучасна українська мова. Довідник за редакцією О. Д. Пономаріва)

Докладніше тут:
http://www.madslinger.com/mova/pravo...-2.html#toc161
(доконаного вину = доконаного виду)

The topic How does conjugation work in Ukrainian?